Julkaistu: 12.11.2020

Teollisuuden energiankäytt?väheni 2 prosenttia vuonna 2019

Teollisuuden energiankäytt?pieneni Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2019 kahdella prosentilla. Teollisuus kulutti energiaa 520 petajoulea (PJ), mik?oli samalla tasolla kuin kahta vuotta aiemmin. Sähkön kokonaiskäytt?teollisuudessa laski nelj?prosenttia.

Energian käytt?teollisuudessa

Energian käytt?teollisuudessa

Taloudellinen ja poliittinen epävarmuus maailmanmarkkinoilla näkyi Suomen vientivetoisen perusteollisuuden tuotantoluvuissa vuonna 2019. Talouskasvun hidastuminen Suomelle tärkeimmiss?vientimaissa, lähestyv?Brexit, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppakonflikti, Yhdysvaltojen terästullit yms. lisäsivät epävarmuutta markkinoilla ja heikensivät perusteollisuuden vientikysyntää. Tuotannon väheneminen etenkin energiaintensiivisill?toimialoilla heijastui myös teollisuuden kuluttaman energian määrään. Etenkin metallien jalostuksessa, mutta myös mets? ja kemianteollisuudessa nähtiin laskua sek?tuotannon volyymeiss?ett?käytetyss?energiassa.

Käytetyiss?polttoaineissa jo pitkään näkynyt rakenteellinen siirtym?fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia jatkui edelleen. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus putosi viitisen prosenttia vuotta aiemmasta. Ainoastaan maakaasun käytt?lisääntyi, sekin vain nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön lisääntymisen myöt? Fossiiliset polttoaineet ja turve muodostivat 26 prosenttia teollisuuden käyttämist?polttoaineista vuonna 2019. Vuotta aiemmin määr?oli 27 prosenttia, kymmenen vuotta aiemmin 35 prosenttia. Vastaavasti puupolttoaineiden osuus teollisuuden käyttämist?energialähteist?on kymmeness?vuodessa kasvanut 28 prosentista 41 prosenttiin.

Muutokset energiankäytön jakaantumisessa niin toimialoittain kuin maantieteellisestikin ovat vuositasolla hyvin maltillisia. Koko teollisuuden energiankulutuksesta 50 prosenttia tapahtuu neljäss?maakunnassa: Etel?Karjalassa, Uudellamaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sähkön kokonaiskäytöst?34 prosenttia tapahtuu Lapissa, Etel?Karjalassa ja Uudellamaalla. Toimialoittain tarkasteltuna sähkön kokonaiskulutuksesta yli 80 prosenttia tapahtuu mets?, metalli- ja kemianteollisuudessa.


Lähde: Teollisuuden energiankäytt? Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@www.leuzz.icu

Vastaava osastopäällikk? Mari Yl?Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tie_001_fi.html