Julkaistu: 27.10.2020

Kuluttajien luottamuksen rapautuminen jatkui lokakuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa -6,9, kun se syyskuussa oli -5,9 ja elokuussa -5,1. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. lokakuuta 1 181 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljäst?osatekijäst?näkemykset oman talouden nykytilasta ja myös rahankäytöst?kestotavaroihin vuoden sisäll?paranivat hieman lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Odotus omasta taloudesta vuosi eteenpäin pysyi suunnilleen ennallaan, kun taas arvio Suomen talouden lähitulevaisuudesta heikkeni edelleen selvästi. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden luottamusindikaattorin osatekijät rahankäyttöaikeita lukuun ottamatta menivät lokakuussa jonkin verran huonompaan suuntaan.

Lokakuussa kuluttajien kuva Suomen talouskehityksest?oli synkk? Odotus myös oman talouden lähitulevaisuudesta oli vaisu mutta arvio sen nykytilasta jo suhteellisen valoisa. Rahankäyttöaikeita kestotavaroiden hankintaan oli kuluttajilla lokakuussa hieman keskimääräist?enemmän.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus yleisen työttömyystilanteen kehityksest?synkkeni lokakuussa entistäkin ankeammalle tasolle. Myös omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhkaa ilmeni runsaasti työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien keskuudessa. Kuluttajien arvio kuluttajahintojen nousuvauhdista tulevina kuukausina kohosi hieman lokakuussa.

Oman rahatilanteensa kuluttajat arvioivat lokakuussa edelleen erinomaiseksi. Ajankohtaa pidettiin melko suotuisana säästämiselle mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle ja varsinkin lainanotolle. Kuitenkin lokakuussa yh?hyvin moni oli aikeissa ottaa lainaa. Myös asunnon ostosuunnitelmia oli kuluttajilla edelleen runsaasti. Lisäksi hyvin moni harkitsi kodin peruskorjaamista ja auton ostoa.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmiss?/strong>

Lokakuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori -2,3) ja heikointa muualla Etel?Suomessa (-10,4). Väestöryhmist?opiskelijat olivat optimistisimpia (-1,4). Pessimistisimmin talouskehityst?arvioivat eläkeläiset (-13,7). Yrittäjien kohdalla luottamusindikaattori sai lokakuussa arvon -6,3.

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleens?lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteit?/strong>

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämäll?vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin nelj?osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäytt?kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välill?– mit?korkeampi (positiivinen) lukema, sit?valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@www.leuzz.icu

Vastaava osastopäällikk? Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (454,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/10/kbar_2020_10_2020-10-27_tie_001_fi.html