www.leuzz.icu-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.leuzz.icu-sivustoa. Tilastokeskuksen muista verkkopalveluista on tehty erilliset selosteet.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. Arvioinnissa on käyty läpi keskeisimmät ja käytetyimmät sivut.

Saavutettavuusseloste on laadittu 14.9.2020.

Miten saavutettavia sivut ovat?

www.leuzz.icu-verkkosivusto ei täytä lain vaatimia A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerejä (WCAG-kriteeristö 2.1). Sivustolla esiintyvät saavutettavuuspuutteet on kuvattu tarkemmin tässä selosteessa.

Jos tarvitset sellaista sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, ota yhteyttä Tilastokeskuksen tietopalveluun. Tietopalvelun sähköpostiosoite on info@www.leuzz.icu ja puhelinnumero 029 551 2220.

Miksi palvelussa on saavutettavuuspuutteita?

Tilastokeskuksen nykyinen verkkosivusto on erittäin laaja, ja sitä on rakennettu useilla eri järjestelmillä. Verkkosivuilla on sisältöä 1990-luvulta alkaen, ja sivuja on satojatuhansia. Olemme parhaillaan rakentamassa uutta verkkosivustoa ja samassa yhteydessä uusimme monia järjestelmiämme. Osa uudesta sivustosta on tarkoitus julkaista vuoden 2021 alussa. Pyrimme rakentamaan uudesta sivustosta saavutettavan.

Samaan aikaan, kun rakennamme uutta verkkosivustoa ja uusimme järjestelmiämme, emme pysty korjaamaan kaikkia vanhan verkkosivustomme puutteita aineiston suuren määrän ja kustannustehokkaiden ja automaattisten menetelmien puuttumisen vuoksi, vaan korjaaminen muodostaisi kohtuuttoman rasitteen. Olemme ottaneet kohtuuttoman rasitteen arvioinnissa huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää verkkopalvelujamme. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §).

Korjaamme kuitenkin nykyisen sivustomme keskeisiä ja käytetyimpiä palvelujamme saavutettavammiksi syksyn 2020 aikana.

Tilastojulkistuksia säätelevät laatukriteerit. Kun julkistus on kerran tehty, siihen ei tule tehdä sisältöä koskevia muutoksia, ilman että muutoksista kerrotaan. Tilastojulkistuksemme muodostavat jatkuvasti karttuvan arkiston, jossa julkistukset ovat siinä muodossa, kun ne on tiettynä päivänä julkaistu. Osa saavutettavuuskorjauksista vaatisi sisällön muuttamista. Tällainen muutos olisi esimerkiksi tekstivastineiden lisääminen kuvioihin. Lisäksi vanhimmat julkistukset on tuotettu sellaisilla julkaisuohjelmistoilla, joita ei ole enää käytettävissä. Tämän takia emme voi jälkikäteen tehdä muutoksia julkistuksiin.

Verkkosivustollamme on sisältöä, jota Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske julkaisuaikarajojen tai sisältörajoitusten takia (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § ja 17 §). Tällaisia ovat ennen 23.9.2020 julkaistut videot, ennen 23.9.2018 julkaistut tiedostot sekä sellaiset karttapalvelut, joita ei ole tarkoitettu navigointiin. Osa sivuston sisällöstä on arkistoitua sisältöä. Lakia ei sovelleta ennen 23.9.2019 arkistoituun sisältöön (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 § 2 mom.).

Sivustollamme on kansainvälisten tilastojärjestöjen kuten YK:n ja Eurostatin tuottamaa sisältöä. Tilastokeskus ei ole tuottanut, rahoittanut eikä valvonut näitä sisältöjä, joten Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske niitä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 § 3 mom. 6 kohta).

Mitä saavutettavuuspuutteita www.leuzz.icu-sivustolla on?

Kaikilla sivuston kuvilla ei ole tekstivastineita tai tekstivastineet ovat puutteellisia. Erityisesti tilastokuvioissa tekstivastineissa ei ole kuvailtu kuvion sisältöä. (WCAG 1.1.1)

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Sivustolla on sellaisia videoita, joissa ei ole tekstitystä ja joista puuttuu kuvailutulkkaus tai käsikirjoitus. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

 • Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita. Uusissa videoissa huomioimme saavutettavuuden.

Sivujen otsikoinneissa on puutteita. Osalla sivuista otsikkotasoja ei ole käytetty, tai niitä ei ole käytetty hierarkkisesti oikein. Erityisesti taulukoissa sarake- ja riviotsikoiden merkintöjä puuttuu. Sivuilla olevissa tiedostoissa sisällön rakenteita on merkitty puutteellisesti. (WCAG 1.3.1)

 • Nykyisen verkkosivuston kaikkia puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia, mutta korjaamme keskeisiä sisältöjä.
 • Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. Korjaamme keskeisiä uudempia tiedostoja.

Joissakin pdf-tiedostoissa on lukemisjärjestyksessä merkityksen kannalta puutteita etenkin kaaviokuvissa. (WCAG 1.3.2)

 • Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja. Myös tätä uudemmissa tiedostoissa on puutteita. Korjaamme keskeisiä uudempia tiedostoja.

Tilastojulkistuksiin tehdyt korjaukset on ilmoitettu pelkällä punaisella värillä. Muutamassa ohjevideossa kuvataan Tilastokeskuksen verkkosivujen käyttöä pelkkiin suuntiin viitaten. Tilastokuvioissa käytetään yksinomaan väriä tietoa välittävänä tekijänä. Värit on kuitenkin valittu niin, että esimerkiksi värisokeiden olisi mahdollista erottaa värit toisistaan. (WCAG 1.3.3, 1.4.1)

 • Tilastojulkistusten puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.
 • Lain vaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.

Sivustolla on lomakkeita, joista puuttuu kenttien nimilaput tai ne on tehty virheellisesti. Pakollisten kenttien merkintöjä puuttuu. Lomakkeille täytettävien tietojen tyyppiä ei pystytä selvittämään ohjelmallisesti. Lomakkeille täytettävien tietojen virheellisyyden osoittamisessa sekä korjausehdotuksissa on saavutettavuuspuutteita. Koulutukseen ilmoittautumislomakkeelta puuttuu virheitä ennaltaehkäisevä toiminto. (WCAG 1.3.5, 2.4.6, 2.5.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4)

 • Keskeisiä lomakkeita on korjattu, ja jatkamme korjauksia syksyllä 2020.

Sivuston värikontrastit tekstin ja taustan välillä sekä fokuksessa eivät ole kaikissa kohdissa riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)

 • Korjaamme yleisimmin esiintyviä puutteita syksyllä 2020.
 • Osa tällaisesta sisällöstä on peräisin kansainvälisiltä organisaatioilta. Lain vaatimukset eivät koske sellaista kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, jota Tilastokeskus ei tuota, rahoita tai valvo.

Sivuston zoomaus toimii, mutta jos sivustolla muuttaa pelkkää tekstin kokoa, sivujen käytettävyys kärsii huomattavasti. Esimerkiksi valikot eivät toimi kunnolla. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)

 • Pyrimme korjaamaan puutteen syksyllä 2020.

Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvissä materiaaleissa tekstiä on esitetty kuvina. Tällaisia ovat esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen indikaattorien ikonit. (WCAG 1.4.5)

 • Lain vaatimukset eivät koske sellaista kolmannen osapuolen tuottamaa sisältöä, jota Tilastokeskus ei tuota, rahoita tai valvo.

Jos sivustolla muuttaa tekstin välistystä, muutamilla sivuilla sisältöä tai toiminnallisuuksia menetetään. (WCAG 1.4.12)

 • Korjaamme keskeisiä puutteita syksyllä 2020.

Joissakin interaktiivisissa visualisoinneissa kohdistimen vieminen elementin päälle tuo näkyviin lisää sisältöä, jota ei voi piilottaa eikä osoittaa. (WCAG 1.4.13)

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Julkistamiskalenterin kalenterivalikkoa ei voi käyttää näppäimistöllä. Päivämäärät voi kuitenkin kirjoittaa hakuruutuun. (WCAG 2.1.1)

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Sivustolta puuttuu lohkot ohittava siirtymälinkki. (WCAG 2.4.1)

 • Korjaamme puutteen syksyllä 2020.

Sivuotsikot (titlet) ovat suuressa osassa sivustoa kunnossa, mutta paikoin sivuotsikot eivät kuvaile riittävästi sisältöä. (WCAG 2.4.2)  

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Sivuston suomenkielisillä sivuilla kielimerkinnät ovat oikein, mutta joillakin ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla kielimerkinnät ovat väärin. Tiedonkeruiden saatekirjeet ovat saatavana sivuilta pdf-tiedostoina. Ruotsin- ja englanninkieliset tiedostot on merkitty suomenkielisiksi. Myös muissa tiedostoissa on puutteellisia kielimerkintöjä. (WCAG 3.1.1)

 • Korjaamme keskeisten sisältöjen kielimerkintöjä syksyllä 2020.

Sivustolla on sivuja, jotka sisältävät erikielisiä osuuksia ilman, että eri kieliä on merkitty apuvälineiden ymmärtämällä tavalla. Esimerkiksi kansainvälisiin materiaaleihin viittaavat linkit ovat usein englanninkielisiä ja ruotsinkielisillä sivuilla on joitakin ilmauksia suomen kielellä. (WCAG 3.1.2)

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Verkkosivuilla esiintyviä saman toiminnallisuuden toteuttavia elementtejä ei ole merkitty johdonmukaisesti. (WCAG 3.2.3)

 • Nykyisen verkkosivuston puutteita ei korjata kohtuuttoman rasitteen takia.

Sivuston koodissa on puutteita ja virheitä. Osa virheistä on sellaisia, että ne saattavat vaikeuttaa tai estää joidenkin sivujen käyttämistä apuvälineillä. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

 • Pyrimme korjaamaan keskeisiä puutteita syksyllä 2020. Kaikkia nykyisen verkkosivuston puutteita ei pystytä korjaamaan kohtuuttoman rasitteen takia.

Tilan muutoksista, kuten lomakkeiden virheilmoituksista ja hakutulosten määrästä, ei välity tietoa apuvälinekäyttäjille. (WCAG 4.1.3)

 • Pyrimme korjaamaan keskeisiä puutteita syksyllä 2020.

Huomasitko muita saavutettavuuspuutteita?

Jos huomaat sellaisia puutteita www.leuzz.icu-verkkopalvelussa, joita ei ole listattu tällä sivulla, kerro puutteista meille. Teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@www.leuzz.icu. Jos haluat antaa palautetta puhelimitse, soita Tilastokeskuksen tietopalveluun, p. 029 551 2220.

Vastaamme palautteeseesi mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Saavutettavuuden valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000